logo

Pořadatelské služby

Při výkonu pořadatelské služby v rámci kulturních, společenských a sportovních akcí se pracovníci ostrahy vždy přizpůsobují smluvním požadavkům klienta a typu střežené akce.

Zajišťují pořadatelské služby, kde je třeba provádět ostrahu majetku a osob i velmi diskrétním způsobem a tak, aby nenarušovali klidný chod akce. Provádějí kontrolu návštěvníků u vstupu, ostrahu vybavení účinkujících, ale i ochranu samotných účinkujících osob, provádějí řízení provozu na parkovištích, ale i řízení provozu v okolí akce. Do toho samozřejmě také patří i případná volba vhodného oděvu. Dokážeme se tedy přizpůsobit typu akce. Během těchto akcí může být zajištěna i služba zdravotníka a požární hlídky.

Ceny za pořadatelskou službu

Návrh konkrétní cenové nabídky vychází z typu akce, množství nezbytných lidských a technických prostředků na její perfektní zabezpečení a dalších bezpečnostních hledisek. Vypracujeme bezpečnostní návrh pro co nejefektivnější zabezpečení akce. Cenovou nabídku Vám rádi zašleme na základě Vašich požadavků.