logo

Pořádková služba

je speciální produkt zaměřený pro menší města a obce

• motorizovaná a pěší dvojčlenná hlídka
• kontrola dodržování obecně závazných vyhlášek měst a obcí
• pořádková činnost při kulturních, společenských a sportovních akcích
• poskytování informačního servisu
• protipožární prevence a ochrana proti technologickým haváriím
• řešení výtržností v katastru obce
• úzká spolupráce a součinnost s PČR a MP
• kontrola oprávněnosti parkování na vyhrazených místech
• asistence při vyklízení obecních bytů a další činnosti dle smlouvy se zadavatelem
• cílem není nahrazovat obecní policii, jedná se o preventivní činnost
• nízké pořizovací náklady oproti zřízení vlastní obecní/městské policie
• preventivní činnost vždy snižuje riziko nárůstu trestné činnosti
• dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití (ničení městské zeleně, odhazování odpadků, neoprávněné zábory veřejného prostranství, vytváření černých skládek apod.)
obrázek obrázek obrázek